Officiella och inofficiella utställningar

dog-813103_1280Det finns många olika typer av utställningsformer och såväl officiella som inofficiella hundutställningar. Stockholm International Dog Show är en officiell och internationell hundutställning. Det innebär att din hund kan vinna certifikatkvalité och olika typer av cert. Din hund kan som exempel bli svensk utställningschampion. Dessutom stambokförs resultaten och lagras i Svenska Kennelklubbens databas.

Detta går även sedan att söka efter genom onlinetjänsten Hunddata och meriterna för svenska champions går att få fram för i stort sett vem som helst. Resultaten från de inofficiella tävlingarna och utställningarna sparas däremot inte och du kan inte senare på något sätt använda dig av meriterna. Det är enbart länsklubbar och specialklubbar samt SKK som kan arrangera en officiell status på en utställning. Då kommer även utställningen att ske enligt SKKs regler. Det är arrangören som bestämmer vilka hundraser som får vara med.

Alla klubbar kan däremot arrangera inofficiella hundutställningar. Då ska de istället följa de regler som SKK har bestämt för de hundutställningar som inte stambokförs. Även här bestämmer hundutställaren vilka hundraser som får och inte får deltaga i tävlingen. Det är värt att delta i båda dessa utställningstyper, då du istället kan se de inofficiella hundutställningarna som träningsutställningar där du lär dig grunderna och på så sätt kan prestera bättre för de mer officiella utställningarna.

Det är oftast betydligt lättare former och något mer trivsamt med en inofficiell hundutställning och det är även en utmärkt plats för att få tips och råd av likasinnade. Därför rekommenderas du att gå på minst en inofficiell hundutställning, men gärna flera innan dess att du bestämmer dig för att deltaga i Stockholm International Dog Show. Det kan även vara bra om du har prövat på mindre officiella tävlingar så att du får känna på den riktiga tävlingspulsen och på så sätt kan prestera bättre under officiella tävlingar.